หนุ่ย แบไต๋

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดเสวนาสัญจร ครบรอบ 25 ปี “สื่อท้องถิ่นต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิ […]

เสวนา : การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น

25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เสวนาสัญจร “การปรับตัวของ […]