เลือกตั้งกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

“ชวรงค์” นั่งตำแหน่ง ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2

ที่ประชุมสภาการสื่อมวลชนฯ เลือก “ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” […]

สภาการสื่อมวลชนฯ เลือกตั้งกรรมการสมัยที่ 2

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลือกตั้งกรรมการสมัย 2 นัดประชุ […]