รู้ทันสื่อ 27.11.64 : การหาความจริงร่วม จากโลกเสมือน

เผยแพร่เทปจากงานเสวนา นักคิดดิจิทัลส่งท้ายปลายปี 2564 ครั้งที่ 19 “จากข้อมูลลวงสู่โลกเสมือน : แนวทางการหาความจริงร่วม” ณ รร. โนโวเทล สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ย 2564