“ยกมือข้ามถนน” หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

“ยกมือข้ามถนน” หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน และความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เชิญชวนประชาชน “ยกมือ” ก่อนข้ามถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดรที่คุณทำได้”