คลิปวีดีโอ

“ยกมือข้ามถนน” หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

“ยกมือข้ามถนน” หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย คณะ […]

ทิศทางสังคมไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเว […]

ทิศทางเศรษฐกิจไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเว […]

ทิศทางการเมืองไทยในบริบทการเมืองโลก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเว […]

Media Forum #18 : จับไต๋การเมืองช่วงฝุ่นตลบก่อนเลือกตั้ง

คลิปงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 18 “จับไต๋การเมืองช่ว […]

รู้ทันสื่อฯ 04.02.66 : ข่าวอินฟลูฯ ไต้หวัน กับความมุ่งมั่นของคนสื่อ

หากไม่สามารถดูคลิปได้ Click here

รู้ทันสื่อฯ 21.01.66 : ‘คุณค่าข่าว’ ในยุคดิจิทัล

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ […]

รู้ทันสื่อ : 27.08.65 : ระวัง… ! เด็กไม่ใช่ “Content” สำหรับสื่อ

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ […]

รู้ทันสื่อ 20.08.65 : สื่อเพื่อส่งสารให้คนไทย “ป้องกัน-เอาตัวรอด” จากพิบัติภัย

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ […]