รู้ทันสื่อ 20.08.65 : สื่อเพื่อส่งสารให้คนไทย “ป้องกัน-เอาตัวรอด” จากพิบัติภัย

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. ประเด็น : สื่อเพื่อส่งสารให้คนไทย “ป้องกัน-เอาตัวรอด” จากพิบัติภัยแสดงน้อยลง