รู้ทันสื่อฯ 04.02.66 : ข่าวอินฟลูฯ ไต้หวัน กับความมุ่งมั่นของคนสื่อ

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น “ข่าวอินฟลูฯ ไต้หวัน กับความมุ่งมั่นของคนสื่อ”

ให้สัมภาษณ์โดย
นายจรัญ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และอาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หากไม่สามารถดูคลิปได้ Click here