รู้ทันสื่อฯ 14.01.66 : สื่อโหดร้ายตรงไหน กรณีรายงานข่าว อดีตรองนายกฯ…

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. “สื่อโหดร้ายตรงไหน กรณีรายงานข่าว อดีตรองนายกฯ…”

สัมภาษณ์ :
นายผาณิต นิลนคร หัวหน้าข่าว เดลินิวส์ ออนไลน์ / นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / รศ.วัฒณี  ภูวทิศ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ