รู้ทันสื่อ : 27.08.65 : ระวัง… ! เด็กไม่ใช่ “Content” สำหรับสื่อ

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ ประเด็น : ระวัง… ! เด็กไม่ใช่ “Content” สำหรับสื่อ