คลิปวีดีโอ

เสวนาออนไลน์ “การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ”

ยูเนสโก และองค์กรร่วมจัด จัดงานเสวนาออนไลน์ และ เปิดตัว […]

รู้ทันสื่อ 20.11.64 : รู้ทัน METAverse

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]

รู้ทันสื่อ 13.11.64 : เมื่อ Facebook ไม่ใช่แพลตฟอร์มของงานข่าวอีกต่อไป

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]

รู้ทันสื่อ 06.11.64 : เมื่อจริยธรรมสื่อต้องอยู่คู่กับธุรกิจ

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]

รู้ทันสื่อ 30.10.64 : ใช้สื่อ Social หารายได้ ง่ายจริงหรือ…?

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]

รู้ทันสื่อ 23.10.64 : แนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]

รู้ทันสื่อ 11.09.64 : คำสแลง ร่วมสมัย ของเด็กไทย ในยุคดิจิทัล

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]

รู้ทันสื่อ 18.09.64 : นิยามของ นักข่าว สำนักข่าว และ สื่อเสรี ในยุคนี้

เบรกที่ 1 สัมภาษณ์ : ดร. เอกพล เธียรถาวร ตำแหน่ง : อาจา […]

รู้ทันสื่อ 25.09.64 : เมื่อกิจกรรมในที่ลับ ถูกนำออกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล

เบรกที่ 1 สัมภาษณ์ : ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง ตำแหน่ง : อาจา […]

รู้ทันสื่อ 02.10.64 : แนวปฏิบัติการทำข่าวฆ่าตัวตายของสภาการฯ

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแ […]