รู้ทันสื่อ 25.09.64 : เมื่อกิจกรรมในที่ลับ ถูกนำออกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล

เบรกที่ 1 สัมภาษณ์ : ดร.ปิยะพงษ์ อิงไธสง ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เบรกที่ 2 สัมภาษณ์ : คุณวัฒนะชัย ยะนินทร ตำแหน่ง : Content Editor & Webmaster ผู้จัดการออนไลน์

เบรกที่ 3 สัมภาษณ์ : คุณแจ็คเกอรีน ตำแหน่ง : บรรณาธิการโต๊ะบันเทิงไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี

ดำเนินรายการโดย ณรงค สุทธิรักษ์