รู้ทันสื่อ 20.11.64 : รู้ทัน METAverse

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “รู้ทัน METAverse” สัมภาษณ์ นายภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิกาาบริหาร นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

นางสาวอศินา พรวศิน บรรณาธิการเว็บข่าวออนไลน์ The Story Thailand

นายสัญชัย ปอปลี (ซันเจ) Cofounder of Cryptomind Group และที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิตัลไทย

ดำเนินรายการโดย นายณรงค สุทธิรักษ์