รู้ทันสื่อ 30.10.64 : ใช้สื่อ Social หารายได้ ง่ายจริงหรือ…?

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “ใช้สื่อ Social หารายได้ ง่ายจริงหรือ…?”

สัมภาษณ์ : นายกันณพงศ์ ก.บัวเกษร ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งนครเชียงรายนิวส์ออนไลน์ (หนังสือพิมพ์นครเชียงราย) และ Business Manager, Ensemble Thailand

สัมภาษณ์ : นาวสาวกรกมล ลีลาวัชรกุล ตำแหน่ง : บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์สื่อบันเทิงออนไลน์ Korseries.com

สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตแสดงน้อยลง