รู้ทันสื่อ 02.10.64 : แนวปฏิบัติการทำข่าวฆ่าตัวตายของสภาการฯ

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “แนวปฏิบัติการทำข่าวฆ่าตัวตายของสภาการฯ”

เบรกที่ 1 สัมภาษณ์ : นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ตำแหน่ง : รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, ประธานคณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

เบรกที่ 2 สัมภาษณ์ : นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ตำแหน่ง : บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เบรกที่ 3 สัมภาษณ์ : พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ตำแหน่ง : เลขาธิการแพทยสภาแสดงน้อยลง