ปธ.สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมอวยพรเนื่องในวันนักข่าว