สภาการสื่อฯ ชื่นชมสมาชิกนำเสนอข่าวเด็ก 14 ในห้างเหมาะสม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติหารือเหตุการณ์เด็กวัย 14 ยิงในห้าง โดยพบว่าองค์กรสมาชิกของสภาการสื่อมวลชนฯ ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายอย่างเหมาะสม พร้อมรับทราบการเชิญ “นายกสภาทนายความ” เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2566 ว่า ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแถลงการณ์ร่วม 7 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเรื่องนักข่าวรับเงินจากแหล่งข่าว จากกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าได้ให้เงินนักข่าว โดยได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความกระจ่างชัดในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง  และได้เชิญ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (รายชื่อคณะกรรมการสภาทนายความ 2565-2568) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่ประชุมยังรับทราบหนังสือลาออกจากกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ของนายไพฑูร ชุติมากรกุล เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และรับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงานศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนโดยประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม หลังจากนี้จะนัดประชุมสัปดาห์เว้นสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี เพื่อให้ได้ข้อสรุปทันกรอบเวลาการทำงาน 90 วัน    

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบผลโครงการเชิญคณะผู้บริหารสื่อมวลชนลาว มาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมจัดการประชุม ASEAN SUMMIT เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน และการศึกษาดูงานราชอาณาจักรกัมพูชาสำหรับสื่อมวลชนไทย เมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าโครงการ “สร้างเสริมทักษะเท่าทันสื่อเพื่อเด็กด้วยหนังสือพิมพ์” ซึ่งจะยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงความคืบหน้าการเปิดจุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในสถานีบริการน้ำมัน โดยเห็นว่าควรร่วมมือกันทั้งองค์กรที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็น เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจรับทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนในภาพรวม  นอกจากนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะนำให้สภาการสื่อมวลชนฯ ศึกษาและเตรียมรับมือผลกระทบจาก Generative AI (GeneAI) ซึ่งจะมีทั้งประโยชน์ ข้อน่ากังวล และประเด็นจริยธรรมตามมาอีกมาก

เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงเหตุการณ์เด็กวัย 14 รัวยิงในห้างสยามพารากอน จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ซึ่งในห้วงเวลาเกิดเหตุมีข้อห่วงใยจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมากต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ขณะที่สภาการสื่อมวลชนฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนพบว่า องค์กรสมาชิกที่สังกัดสภาการสื่อมวลชนฯ ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมวิชาชีพ และตามกฎหมายได้อย่างเคร่งครัด มีเพียงสถานีโทรทัศน์บางช่องที่ไม่ได้สังกัดสภาการสื่อมวลชนฯ ที่นำเสนอหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพที่สถานีโทรทัศน์นั้นสังกัด และกสทช. จะดำเนินการตามกระบวนการต่อไป โดยที่ประชุมมีมติให้แสดงความชื่นชมและขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนี้ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ละเมิดกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพอีกด้วย.