รู้จักสภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย (Australian Press Council)

รู้จักสภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย

(Australian Press Council)

สภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1976 มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการทำงานที่มีมาตรฐานอันดีของหนังสือพิมพ์ , สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลของชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกผ่านสื่อ สภาฯ เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์, นิตยสารและสื่อดิจิตอลของออสเตรเลีย

สภาฯมีหน้าที่หลัก 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

  1. พัฒนามาตรฐานที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของสื่อและสภาฯรับพิจารณาเรื่องเมื่อมีการร้องเรียน
  2. ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์, นิตยสารและสื่อดิจิทัลของออสเตรเลีย
  3. ออกคำแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายในขอบเขตที่น่าสนใจรวมทั้งส่งไปยังคณะกรรมการรัฐสภา, คณะกรรมการ และหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ

สภาฯ จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมไปยังสิ่งพิมพ์ทั้งหมด และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บไซต์ ในฐานะผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเผยแพร่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาฯ สิ่งพิมพ์โดยผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเหล่านี้มีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดในออสเตรเลีย

การร้องเรียนอาจเกี่ยวข้องกับการรายงานข่าว, บทความ, บทบรรณาธิการ, จดหมาย, การ์ตูน, ภาพข่าว หรือการตีพิมพ์เรื่องอื่นใด สภาฯ จะไม่รับร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา ยกเว้นการโฆษณานั้นไม่ชัดเจนว่าเป็นโฆษณาหรืออะไรแน่

นอกจากนี้หากการร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้อง สภาฯ อาจแนะนำผู้ร้องเรียนส่งตรงไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นร้องเรียนด้านโฆษณา, สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์

บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้ภายใน 30 วันนับจากหนังสือพิมพ์นั้นตีพิมพ์ออกไป สภาฯ จะไม่รับเรื่องร้องเรียนระหว่างสมาชิกสภาฯ ที่เป็นสิ่งพิมพ์ด้วยกันเอง

  1. การร้องเรียนสามารถร้องตรงไปยังบรรณาธิการของฉบับนั้น
  2. ร้องเรียนบรรณาธิการพร้อมกับร้องเรียนมายังสภาฯ
  3. ร้องเรียนมายังสภาฯ โดยไม่ผ่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น

ปัจจุบันในแต่ละปี สภาฯ ได้รับการร้องเรียนมากกว่า 700 เรื่อง ในจำนวนนี้ 3 ใน 4 ได้รับการติดตามแก้ไขอย่างเต็มที่โดยผู้ถูกร้องเรียนได้แก้ไข, การกล่าวคำขออภัย (apology) หรือการดำเนินการแก้ไขในรูปแบบอื่น

หากการร้องเรียนไปแล้วสภาฯ ยังไม่อาจแก้ไขได้ และไม่ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการ สำนักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องเผยแพร่ให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างรวดเร็วว่าสภาฯ ยังไม่อาจตัดสินได้อย่างเป็นทางการ

สภาการหนังสือพิมพ์ออสเตรเลีย ตั้งอยู่เลขที่  309 Kent St., Sydney, NSW 2000, Australia

Email: media@presscouncil.org.au   Web: www.presscouncil.org.au

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ที่ https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/Complaints_Form_hard_copy_24-07-15.pdf