แถลงการณ์

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เรื่อง ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวงดใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เรื่อง ศาลแพ่งสั่งคุ้ […]

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การออกข้อ […]

แถลงการณ์ร่วมองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน

เรื่อง การปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุม จนทุก […]

แถลงการณ์ร่วม เรื่อง การตรวจสอบ-ระงับสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุมที่มีความละเอียดอ่อน

แถลงการณ์ร่วม เรื่อง การตรวจสอบ-ระงับสื่อมวลชนในสถานการ […]

แถลงการณ์ เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง

แถลงการณ์ เรื่อง การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ควา […]

รายละเอียด “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” และปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน

รายละเอียด “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การ […]

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพ เรื่อง การรายงานข่าวในสถานการณ์การชุมนุม

แถลงการณ์ร่วม 6 องค์กรวิชาชีพ เรื่อง การรายงานข่าวในสถา […]

จดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชน เรื่อง การนำเสนอข่าวกรณีหญิงนำเด็กมาหาประโยชน์

จดหมายเปิดผนึกถึงสื่อมวลชน เรื่อง การนำเสนอข่าวกรณีหญิง […]