แถลงการณ์

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาสื่อมวลชน รับเงินบริษัทเอกชน

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง พิจารณาข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชน

แถลงการณ์ เรื่อง ข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชนเพื่อปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ

แถลงการณ์ร่วม สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง ข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชนเพื่อปฎิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพ

แถลงการณ์ เรื่อง ประนามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

     แถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เหตุการณ์ […]

แถลงการณ์ร่วม เรื่อง ประธานรัฐสภานำสื่อมวลชนเดินทางไปต่างประเทศ

แถลงการณ์ร่วม เรื่อง ประธานรัฐสภานำสื่อมวลชนเดินทางไปต่ […]

แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสื่อมวลชน กรณีบริษัทไร่ส้ม

แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง พฤติกรรมที่ไ […]

แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การยุติความรุนแรงในสถานการณ์ปัจจุบัน

แถลงการณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การยุติความร […]

แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าวกีฬา

ด้วยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี […]

แนวปฏิบัติ เรื่องการรับเชิญไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ

เนื่องด้วยงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ของ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคร […]

แนวปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องก […]

แนวปฏิบัติเรื่อง การเสนอข่าวเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนา

โดยที่เห็นว่าการเคารพในเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่รังเกียจเดียดฉันท์และเลือกปฏิบัติในสังคม