ประชุมกรรมการ

สภาการสื่อฯ หนุนสื่อทำหน้าที่เต็มที่ ตรงไปตรงมา รายงานข้อมูลประชาชนก่อนวันเลือกตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สนับสนุนให้ […]

สภาการสื่อฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติการนำเสนอข่าว ภาพข่าว การเมืองและการเลือกตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบแนวป […]

ครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อฯ เตรียมจัดเวที “ยุทธศาสตร์ชาติใหม่ : ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง”

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับทราบความ […]

กรรมการสภาการสื่อฯ กังวลมีความพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบตั้ง […]

สภาการสื่อฯ เห็นชอบคำวินิจฉัย พาดหัวเว็บไซต์ดาราเดลี่ ละเมิดจริยธรรมสื่อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบค […]

สภาการสื่อมวลชนฯ หารือทำแนวปฏิบัติรายงานข่าวการเลือกตั้ง

คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนฯ มอบอนุวิชาการ หารือความเป็นไ […]

สภาการสื่อฯ เห็นชอบแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าวสงครามหรือการสู้รบระหว่างประเทศ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เห็นชอบแนวปฏิบัติการนำเสนอข่าวส […]

สภาการสื่อฯ ประกาศวิสัยทัศน์ “ส่งเสริม-พัฒนาสื่อทุกแขนง คงไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพบนความรับผิดชอบ”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศวิสัยทัศน์ “ส่งเสริมและพั […]

สภาการสื่อฯ เตรียมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติทำข่าวสงคราม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแนวปฏ […]

สภาการสื่อฯ เตรียมจัดเสวนา “ทบทวนบทบาทกำกับดูแลกันเอง”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับทราบการบังคับใช้แนวปฏิบัติกา […]

ผนึก 3 สภาวิชาชีพฯ เพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแลจริยธรรม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ รับทราบผลการจัดงานครบรอบ 25 ปี […]

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดใหญ่ ครบ 25 ปี 3 เวทีภูมิภาค-ส่วนกลาง

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 25 ปี 3 เวทีใหญ่ จ […]

Page 1 of 212