รู้ทันสื่อฯ 14.05.65 : การผลิต ‘คอนเทนต์’ แบบ ‘3D’ กรณีศีกษา ลาซาด้า

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น “การผลิต ‘คอนเทนต์’ แบบ “3D” กรณีศีกษา ลาซาด้า”

สัมภาษณ์ : นายวขิรหัตถ์ นามบุตร บรรณาธิการบริหาร TheReporterAsia / รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ นักกลยุทธ์การตลาด