รู้ทันสื่อฯ 04.06.65 : ทำข่าวอย่างไร ภายใต้ PDPA

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. ประเด็น “ทำข่าวอย่างไร ภายใต้ PDPA”

สัมภาษณ์ : นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำแหน่ง : ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สัมภาษณ์ : ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ PDPA Thailand เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ( DDTI )

สัมภาษณ์ : นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ตำแหน่ง : นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์