กิจกรรม สัปดาห์ร่วมค้นหาข้อเท็จจริง ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก ปี พ.ศ.2565

Fact-Collab Week to celebrate International Fact-Checking Day 2022

กิจกรรม สัปดาห์ร่วมค้นหาข้อเท็จจริง

ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก ปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เสวนาออนไลน์ เวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 20 รับมือมิจฉาชีพยุค 5G ถึงเวลาวาระแห่งชาติ
How to counter fake calls/SMS/mobile scams?

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 17.00 – 19.00 น.

กิจกรรมการฉายหนังสั้น Tech Tales Film Screening

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

เสวนา Media Forum 14 “บทบาทของอัลกอริทึม กับการเข้าถึงข้อเท็จจริงของประชาชน”
(Media Forum on Algorithm and gate keeper for facts in digital age)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ อัมพวา (สำหรับเครือข่าย)

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การตรวจสอบข้อมูล โดย Google News Initiative และ Cofact


วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุโกศล

กิจกรรม FactsCollabTH ในวาระวันตรวจสอบข่าวลวงโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม