กิจกรรมสภาการ

ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 60 ปี นสพ.เดลินิวส์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แ […]

“ชวรงค์” นั่งตำแหน่ง ประธานสภาการสื่อมวลชนฯ สมัยที่ 2

ที่ประชุมสภาการสื่อมวลชนฯ เลือก “ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี” […]

ผอ.สกสว. ปิดโครงการ ลกส. รุ่นที่ 1 พอใจความสำเร็จเพิ่มความรู้สื่อมวลชน

ผอ  .สกสว. ปิดโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง […]

สภาการสื่อมวลชนฯ เลือกตั้งกรรมการสมัยที่ 2

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เลือกตั้งกรรมการสมัย 2 นัดประชุ […]

ผู้อบรมหลักสูตรเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง โลกาภิวัตน์ฯ ศึกษาดูงาน จ.เชียงราย – สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  ผู้เข้ารับการอบรม โครงการ & […]

วิกฤตพลังงานโลก และแนวโน้มการขาดแคลนอาหารในโลกอนาคต

โลกาภิวัตน์…เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ในช่วงเช้า มีการ […]

ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี ครบรอบ 16 ปี ไทยพีบีเอส

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แ […]

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และซอฟท์พาวเวอร์?

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ […]

ปธ.สภาการสื่อฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรัน

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น […]

เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ […]