กิจกรรมสภาการ

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี นสพ.คม ชัด ลึก

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 11.40 น. นายสวิชย์ บำรุงส […]

สภาการนสพ.แสดงความยินดี 31 ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 เวลา 11.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปั […]

Ombudsman เหนือตอนล่าง เลือก “สุรินทร์ ชัยวีระไทย” เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรี […]

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 12 ปี นสพ.ดาราเดลี่

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2560 เวลา 11.15 น. นายชาย ปถะคามินท […]

Ombudsman ภาคอีสาน เลือก “พิสิษฐ์” นั่งประธานฯคนแรก

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคอีสาน จั […]

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปั […]

สภาการสื่อมวลชนอินโดนีเซีย เยี่ยมชมสื่อในเครือไทยรัฐ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต […]

สภาการนสพ. ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า คุณแม่เทเรซ่าจิรา มารดานายสุประวัติ ศริลักษณ์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 19.30 น. นางอุบลนัดดา […]

สภาการนสพ. แสดงความยินดี 48 ปี นสพ.ไทยนิวส์รายวัน

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 17.00 น. นายชวรงค์ […]

สภาการนสพ. แสดงความยินดีครบรอบ 71 ปี นสพ.บางกอกโพสต์

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 12.00 น.นายสวิชย์ บำรุงสุข […]