กิจกรรมสภาการ

เชิญร่วมเวทีเผยแพร่งานวิจัยฯ การปรับตัวขององค์กรข่าวเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและบทบาทหน้าที่ต่อสังคม

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจ […]

บทสรุปและข้อเสนอแนะ โครงการ ‘FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic’

‘FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic’ บทสร […]

ปธ. สภาการสื่อฯ ร่วมพูดคุยในรายการ “ก่อร่างสร้างสื่อ”

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานการสภาสื่อมวลชนแห่งชาติ ไ […]

ปธ.สภาการสื่อฯ พบรองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น […]

สภาการสื่อฯ ถกร่างแนวปฏิบัติการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย ส่ง กก. จริยธรรมพิจารณาอีกครั้ง

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นร่างแนวปฏิบัต […]

ถกเวทีเสวนา “ถอดบทเรียนบทบาทสื่อกับการเลือกตั้งท้องถิ่น” คนใช้สิทธิเยอะแต่กลับไม่คึกคัก

เวทีเสวนาถอดบทเรียนบทบาทสื่อกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เผย […]

วงเสวนาชี้เทคโนโลยีล้ำหน้าคนยิ่งต้องรู้เท่าทันข้อมูลจริง-ลวง

วงเสวนาชี้เทคโนโลยีล้ำหน้าคนยิ่งต้องรู้เท่าทันข้อมูลจริ […]

เวทีเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 19 จากข้อมูลลวงสู่โลกเสมือน : แนวทางการหาความจริงร่วม

เวทีเสวนานักคิดดิจิทัลส่งท้ายปลายปี 2564 ครั้งที่ 19จาก […]

ปธ.สภาการสื่อฯ เข้าพบ ปธ.ศาลปกครองสูงสุด

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น […]

สภาการสื่อฯ เสวนา “ปัญหา พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์” สะท้อนข้อกังวลการรับผิดของ บก.

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ตั้งวงเสวนา “ปัญหาการบังคับใช้ […]

สภาการสื่อฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติเพิ่มอีก 4 ฉบับ

สภาการสื่อมวลชนฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติการทำข่าวชาติพันธุ์ […]

ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี 13 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360°

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แ […]