สัมภาษณ์ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ FM 100.5

https://www.youtube.com/watch?v=V4qn2XV9t8A