โครงการจัดงานครบรอบ 22 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562