รู้ทันสื่อ 04.12.64 : ปรากฎการณ์จากข่าวเลือกตั้ง อบต.

ประเด็นรายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. คือ “ปรากฎการณ์จากข่าวเลือกตั้ง อบต.”