รู้ทันสื่อฯ 05.03.65 : “สื่อไทยในภวังค์ ข่าวดาราสาวแตงโม”

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. ประเด็น “สื่อไทยในภวังค์ ข่าวดาราสาวแตงโม”

ให้สัมภาษณ์โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, นายพรภวิษย์ พูนพันธุ์ ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก และนพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข