รู้ทันสื่อฯ 12.03.65 : สงครามข่าวสาร รัสเซีย-ยูเครน

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น. ประเด็น “สงครามข่าวสาร รัสเซีย-ยูเครน”

สัมภาษณ์ : รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายธีรนัย จารุวัสตร์ อนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, นายนพพร วงศ์อนันต์ บรรณาธิการ บีบีซีไทย