รู้ทันสื่อฯ 16.04.65 : ข่าวที่สื่อไทยให้ความสนใจ ในไตรมาสแรกของปี ’65

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ในประเด็น “ข่าวที่สื่อไทยให้ความสนใจ ในไตรมาสแรกของปี ’65”

สัมภาษณ์ : ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ / นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักข่าว ไทยพีบีเอส / รศ.จุมพล รอดคำดี นักวิชาการนิเทศศาสตร์