รู้ทันสื่อฯ 07.05.65 : “ปฏิเสธ” คือ ทางเลือกที่รอดได้ของคนข่าว

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น “ปฏิเสธ” คือ ทางเลือกที่รอดได้ของคนข่าว

ให้สัมภาษณ์ โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช สื่อมวลชนอาวุโส / นายสมชาย หอมลออ กรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ / ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา