รู้ทันสื่อฯ 21.05.65 : แนวปฏิบัติ การรายงานข่าวของสื่อมืออาชีพ กรณีศึกษา ‘หลวงปู่แสง’

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น : แนวปฏิบัติการรายงานข่าวของสื่อมืออาชีพ กรณีศึกษา “หลวงปู่แสง”

สัมภาษณ์ : นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ประธาน คณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย