รู้ทันสื่อฯ 09.07.65 : มองไทย ผ่านเวทีสภาการสื่อมวลชนฯ EP.1

ถอดเทปงานปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย”

ทิศทางการเมืองไทย โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ทิศทางสังคมไทย โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว
อนาคตการศึกษาไทย โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร