รู้ทันสื่อ 30.07.65 : บทบาทสื่อ กับเสียงสะท้อนจากคนใกล้ตัว

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น “บทบาทสื่อ กับเสียงสะท้อนจากคนใกล้ตัว”

เทปปาฐกถา “จริยธรรมในการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน” โดย ชีล่า โคโรเนล อดีตนักข่าวฟิลิปปินส์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ และ

สัมภาษณ์ : นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ ตำแหน่ง : รองประธาน คณะอนุกรรมการ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สัมภาษณ์ : นายรติ พันธุ์ทวี ตำแหน่ง : นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

สัมภาษณ์ : รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล ตำแหน่ง : อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย