รู้ทันสื่อ 06.08.65 : เมื่อเฟซบุ๊กปรับ ‘อัลกอริทึม’ สื่อ ต้องเปลี่ยน ‘การส่งสาร’ อย่างไร

รายการวิทยุ “รู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” ประจำวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ออกอากาศทางคลื่น FM 100.5 อสมท. เวลา 12.30 – 14.00 น.

ประเด็น : เมื่อเฟซบุ๊กปรับ ‘อัลกอริทึม’ สื่อ ต้องเปลี่ยน ‘การส่งสาร’ อย่างไร

สัมภาษณ์ : นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมภาษณ์ : นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สัมภาษณ์ : อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง