แวดวงสื่อ

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม

ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

ประกาศ วารสารอิศราปริทัศน์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารอิศราปริทัศน์

ประกาศ วารสารอิศราปริทัศน์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ในวารสารอิศราปริทัศน์

แถลงการณ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความถดถอยของเสรีภาพสื่อมวลชนในสหภาพเมียนมาร์

แถลงการณ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความถดถอยของเสรีภาพสื่อมวลชนในสหภาพเมียนมาร์

แถลงการณ์ของสภาทนายความ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของเด็ก

แถลงการณ์ของสภาทนายความ ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของเด็ก