แวดวงสื่อ

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “หลักสูตรทางลัดสู่ภาษาจีน”

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ […]

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานปาฐวาที 50 ปีนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดปาฐวาที 50 ปีน […]

ข่าว ราชดำเนินเสวนาเรื่อง “ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ ยุค รัฐบาลประยุทธ์” (5 กันยายน 2557)

ข่าว ราชดำเนินเสวนาเรื่อง “ทิศทางปฏิรูประบบสุขภาพ ยุค ร […]

ข้อสังเกต (ฉบับที่ 2) ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ….

ข้อสังเกต (ฉบับที่ 2) ของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ […]

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด ราชดำเนินสนทนา เรื่อง “มองจีนหันมามองไทย”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด ราชดำเนิ […]

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557

นายมานพ ทิพย์โอสถ โฆษกและอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวล […]

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงกลาโหม

ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย)เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย

ประกาศ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย