แวดวงสื่อ

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา Media Forum ครั้งที่ 9 “ถอดบทเรียนปัญหาข่าวลวงในประเทศไทย กับทางออกเชิงสร้างสรรค์”

สืบเนื่องจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึง […]

สมาคมนักข่าวฯ รณรงค์ Stop hate speech ย้ำเตือนการไม่ส่งต่อความขัดแย้ง

ส.นักข่าว รณรงค์ Stop hate speech ย้ำเตือนการไม่ส่งต่อค […]

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกั […]

งานเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน”

งานเสวนา “รับฟังนโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสื่อม […]

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม จัดงานเสวนา “ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ”

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐ […]

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนา Media Forum ครั้งที่ 8

คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต […]

เชิญนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มาร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรม “จับจ้องส่องจริยธรรมสื่อ”

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภั […]

แอมเนสตี้ฯ ประกาศผล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. แอมเนสตี้ อินเตอร์เ […]

“แอร์เอเชีย” สนับสนุนการเตรียมพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารซีเอเจ

“แอร์เอเชีย” สนับสนุนการเตรียมพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบ […]

เสวนา Media Forum ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานเสวนา Media Forum ครั้งที่ 7 เรื่อง “เ […]