แนวปฏิบัติ

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย

องค์กรด้านสุขภาพจิต จิตแพทย์ นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมร […]

แนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และกลุ่มหลากหลายทางเพศ

เปิดแนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และกลุ่มหลากหลายทาง […]