แสดงความยินดี

ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี 51 ปี บ้านเมืองออนไลน์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ แ […]

สภาการสื่อฯ แสดงความยินดีครบรอบ 38 ปี นสพ.สยามกีฬา

นายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ […]

สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 17 ปี นสพ. อปท. นิวส์

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ป […]

สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 23 ปี โลกวันนี้

ว่าที่ร.ต. กานต์ เหมสมิติ อนุกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพ […]

กรรมการ สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 26 ปี นสพ.ไทยโพสต์

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประ […]

ประธานสภาการสื่อฯ แสดงความยินดี ครบรอบ 21 ปี คม ชัด ลึก ออนไลน์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธาน นายวีรศักดิ์ โชติวานิช ร […]

ประธานสภาการสื่อฯ แสดงความยินดี ครบรอบ 35 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น […]

สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 53 ปี นสพ.ไทยนิวส์

นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว รองประธาน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ […]