โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ”

ผีน้อยส่งออก Made in Thailand

ผีน้อยส่งออก ‘Made in Thailand’ ผลผลิตจากสังคมไทยไร้โอก […]

วิกฤตฝุ่นพิษ ‘ข้ามแดน’ ปัญหาไร้ทางออก?

วิกฤตฝุ่นพิษ ‘ข้ามแดน’ ปัญหาไร้ทางออก? ผลงานชิ้นน […]

โอกาสและการขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรม

โอกาสและการขับเคลื่อน Soft Power อุตสาหกรรม ผลงานชิ้นนี […]

ศักยภาพผู้สูงอายุไทย ที่ไม่มีวัน…เกษียณ

ศักยภาพผู้สูงอายุไทย ที่ไม่มีวัน…เกษียณ แก้โจทย์แรงงานไ […]

ผอ.สกสว. ปิดโครงการ ลกส. รุ่นที่ 1 พอใจความสำเร็จเพิ่มความรู้สื่อมวลชน

ผอ  .สกสว. ปิดโครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง […]

ผู้อบรมหลักสูตรเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง โลกาภิวัตน์ฯ ศึกษาดูงาน จ.เชียงราย – สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567  ผู้เข้ารับการอบรม โครงการ & […]

วิกฤตพลังงานโลก และแนวโน้มการขาดแคลนอาหารในโลกอนาคต

โลกาภิวัตน์…เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ในช่วงเช้า มีการ […]

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และซอฟท์พาวเวอร์?

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ […]

ปธ.สภาการสื่อฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรัน

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น […]

เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ในช่วงเช้า มีการอบรมโครงการ […]

สงครามรัสเซีย-ยูเครนผลกระทบดุลอำนาจทางการเมืองโลก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ และ ด […]

เปิดอบรม โครงการ “เพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนเรื่อง : โลกาภิวัตน์ในกระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อ”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เปิดการอบรม โครงการ “เพิ่ […]