โครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา

“วิกฤตการเกิด” เรื่องกำเนิด … ใครกำหนด?

“วิกฤตการเกิด” เรื่องกำเนิด … ใครกำหนด? ผลง […]

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธา […]

ปธ.กรรมการบริหาร ไทยยานยนตร์ เลี้ยงต้อนรับคณะสื่อมวลชนกัมพูชา

นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ไทยยานยนตร์ กรุ๊ […]

คณะสื่อมวลชนกัมพูชา ศึกษาดูงานภาคการเกษตรที่ จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธา […]

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี

นายปริญญา สุนทรวาทะ เจ้าของ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ และนาย […]

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเยี่ยมชม SME ขนมไทยแม่สมาน OTOP 5 ดาว จ.เพชรบุรี

นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห […]

สภาการสื่อฯ นำคณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมคารวะรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

นายกวี จงกิจถาวร ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างปร […]

สภาการสื่อฯ นำคณะสื่อกัมพูชาเยี่ยมชม ICONSIAM

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และน […]

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาศึกษาดูงาน กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย

คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเท […]