กิจกรรมสภาการ

นายกสมาคมนักข่าวฯ นำองค์กรวิชาชีพสื่อ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือถึง คสช.

ขอให้ช่วยสนับสนุนออกกฎหมายควบคุมการพีอาร์หน่วยงานรัฐ ชี้ที่ผ่านมามีปัญหารั่วไหล แถมพรีเซนต์หน้านักการเมืองมากกว่าเนื้อหาสาระ แถมบีบสื่อหนุน รมต. และรัฐบาล ทำให้สื่อขาดอิสระ ไม่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐได้

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 45 ปี นสพ.ไทยนิวส์

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 45 ปี นสพ.ไทยนิวส์

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวช่อง new tv

  คุณจักร์กฤษ  เพิ่มพูล  ประธาน  พร้อมด้วย  คุณเจี […]

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 64 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วย คุณสุริยะ คชินทร […]

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 35 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วยคุณศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ คุณอุบลนัดดา

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสหนังสือพิมพ์เกียฮั้วตงง้วน (ศิรินคร) ครบรอบวันก่อตั้ง 57 ปี

เมื่อเวลา 10.39 น. คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้ว […]